Oddział spółki LTD to jego samodzielna, wyodrębniona jednostka, która znajduje się poza miejscem wykonywania działalności. Często zachodzi konieczność założenia oddziału w Polsce dla spółki LTD, która działa w Anglii.

Aby założyć oddział spółki LTD w Polsce, trzeba dopełnić kilku obowiązków:

Po pierwsze, złożyć w KRS wniosek o wpisanie do rejestru przedsiębiorców

  1. Zdefiniować przedmiot działalności. Nie można go określić w zbyt ogólny sposób, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wybranie odpowiedniego kodu PKD. Dodatkowo podaje się opis słowny działalności.
  2. Wyznaczyć osobę, która będzie upoważniona do reprezentacji spółki brytyjskiej w polskim oddziale
  3. Złożyć wzór podpisu osoby upoważnionej. Należy go poświadczyć notarialnie.
  4. Złożyć kopię dokumentów, takich, jak akt założycielski, umowa i statut (jeśli istnieją). Ich tłumaczenie powierzamy tłumaczowi przysięgłemu.
  5. Przetłumaczyć odpis wpisu do rejestru (tłumaczenie uwierzytelnione) i przedstawić je.

Ważne jest to, że spółka – matka i jej oddział w Polsce muszą mieć tożsamy przedmiot działalności.

Oddział spółki w Polsce nie ma osobowości prawnej, dlatego, gdy go oznaczamy, używamy nazwy spółki z dopiskiem „oddział w Polsce”. Oddział ma osobno prowadzoną rachunkowość.

Na co warto zwrócić uwagę, zakładając w Polsce oddział spółki LTD?

  • Gdy zakładamy w Polsce oddział spółki LTD, nie musimy znów wpłacać kapitału zakładowego i tworzyć umowy spółki.
  • Nazwa oddziału jest prestiżowa, nazwę oddziału LTD tłumaczy się jako sp. z o.o z dopiskiem oddział w Polsce.
  • Rejestracja oddziału w KRS trwa od jednego do dwóch miesięcy
  • Konieczne jest prowadzenie podwójnej księgowości
  • Dochód z Polski podlega polskiemu podatkowi dochodowemu

safe_image

Podsumowując, oddział spółki LTD w Polsce to jeden ze sposobów na rozszerzenie działalności. Posiada wiele zalet, ale zanim zdecydujemy się na założenie takiego oddziału, weźmy pod uwagę także niedogodności.

GOTOWE BEZPŁATNE CHECKLISTY

5 praktycznych e-booków w bonusie

PONAD 100 STRON ROZWIĄZAŃ

JAK W 12 KROKACH URUCHOMIĆ NOWY BIZNES LUB ZAUTOMATYZOWAĆ ISTNIEJĄCY - ZYSKASZ WOLNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ I WOLNY CZAS [PRAKTYCZNE PRZYKŁADY]