Od początku stycznia 2015 roku zaszły zmiany w podatku VAT przez przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii. Dotyczy to sprzedaży klientom indywidualnym, którzy mieszkają w innych krajach Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmian.

Na czym polegają zmiany w podatku VAT?

Klient indywidualny to przede wszystkim odbiorca usługi nieposiadający numeru VAT. Jeśli klient nie ma takiego numeru, ale prowadzi biznes, także należy go uznać za klienta nieindywidualnego.

Gdy kupujesz towar lub usługi jako spółka LTD, możesz być potraktowany przez sprzedającego jako firma (bo prowadzisz biznes), lub jako osoba indywidualna (bo nie masz numeru VAT). Zmiany w podatku VAT dotyczą właśnie nowego sposobu rozumienia pojęcia „klient indywidualny”.

Nowe przepisy dotyczą osób, które świadczą następujące usługi:

  • Usługi nadawcze – na przykład nadawanie programów radiowych lub telewizyjnych.
  • Usługi telekomunikacyjne – transmisja danych na różne sposoby.
  • Usługi elektroniczne – usługi, które są zautomatyzowane i polegają na sprzedaży z dużym udziałem technologii informatycznej.

Zwróć uwagę przede wszystkim na ten trzeci rodzaj działalności, ponieważ to właśnie z nim mamy najczęściej do czynienia.

Przed zmianą przepisów, gdy świadczyłeś te usługi, podlegały one opodatkowaniu takiemu, jaki obowiązuje w kraju, gdzie świadczyłeś usługę. Szczególnie korzystały na tym spółki, które miały siedzibę w Anglii, ze względu na wysoki próg zwolnienia z VAT.

Po pierwszym stycznia 2015 roku stosuje się przepisy VAT nie z kraju, w którym jest siedziba firmy, a z kraju, w którym odbiorca mieszka lub ma siedzibę firmy.
safe_image

Jak ustalić miejsce zamieszkania klienta?

Zmiany w podatku VAT dość mocno komplikują procedurę rozliczania VAT tym firmom, które mają zasięg na cały świat. Pierwszym problemem, jest ustalenie, gdzie mieszka konsument. Można to zrobić na podstawie:

  • Kodu pocztowego
  • IP komputera używanego przez konsumenta
  • Adresu jego banku
  • Sprawdzenia kodu kraju karty SIM telefonu, którym posługuje się konsument.
  • Sprawdzeniem lokalizacji telefonu komórkowego
  • Innymi informacjami, które są udostępniane publicznie.

GOTOWE BEZPŁATNE CHECKLISTY

5 praktycznych e-booków w bonusie

PONAD 100 STRON ROZWIĄZAŃ

JAK W 12 KROKACH URUCHOMIĆ NOWY BIZNES LUB ZAUTOMATYZOWAĆ ISTNIEJĄCY - ZYSKASZ WOLNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ I WOLNY CZAS [PRAKTYCZNE PRZYKŁADY]