Zmiana kwot wolnych od podatku w Anglii

6 kwietnia to ważna data dla przedsiębiorców z Anglii, ponieważ

tamtejszy rząd zwiększył kwotę wolną od podatku w spółce LTD. Do tego dnia kwota wolna od podatku wynosiła 663 funty miesięcznie, natomiast po zmianie zwiększyła się do 671 funtów.

Oznacza to, że możesz wypłacić ze spółki LTD do 671 funtów miesięcznie bez obawy o to, że zapłacisz podatki.

Jakie podatki zapłacę, gdy wypłacę więcej, niż kwota wolna od podatku?

Jeśli wypłacona kwota będzie większa, niż kwota wolna od podatku, wtedy należy odprowadzić podatki. Na szczęście, jest też wiele ulg.

Zobacz jak to wygląda w latach 2016/17

kwotawolna

Powyżej kwoty 671 funtów miesięcznie płaci się Employee NICs w wysokości 12%. Można to określić, jako ZUS potrącany pracownikowi.

Gdy kwota jest wyższa, niż 676 funtów miesięcznie, wtedy dochodzi jeszcze jeden podatek – Employer NICs w wysokości 13,8%. Ten podatek opłaca pracodawca, czyli spółka, którą prowadzisz.

Kwota wolna od podatku to nie jedyny sposób na zabezpieczenie swoich dochodów przed fiskusem. Jeśli podatek płacony przez pracodawcę ma wynieść mniej, niż 2 tysiące funtów, spółka LTD korzysta z ulgi i go nie płaci.

Kwoty podatku dochodowego

W Anglii kwota wolna od podatku wynosi 883 funty miesięcznie, czyli około 10600 funtów rocznie. Jeśli Twoje dochody przekroczą tę kwotę, podatek wynosi 20% od ich wartości.
safe_image
Podatek jest progresywny i im więcej zarabiasz, tym większy podatek płacisz.
Gdy zarobki mieszczą się pomiędzy 31786 a 150 tysięcy funtów na rok, płacisz 40% podatku.
Zarobki przekraczające 150 tysięcy funtów rocznie są opodatkowane na wysokość 45%.

GOTOWE BEZPŁATNE CHECKLISTY

5 praktycznych e-booków w bonusie

PONAD 100 STRON ROZWIĄZAŃ

JAK W 12 KROKACH URUCHOMIĆ NOWY BIZNES LUB ZAUTOMATYZOWAĆ ISTNIEJĄCY - ZYSKASZ WOLNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ I WOLNY CZAS [PRAKTYCZNE PRZYKŁADY]