Wiele osób interesuje się co roku jak otrzymać dotację z urzędu pracy na założenie firmy. Główną przyczyną tego jest bezzwrotność takiej dotacji oraz jej wysokość, która wynosi 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie będzie to ok 19000 złotych. Kwota może się jednak różnić w poszczególnych lokalnych urzędach pracy, dlatego wszelkie szczegółowe warunki sprawdzaj w odpowiednim dla Ciebie miejscu. Nie jestem zwolennikiem dotacji i pożyczek na rozpoczęcie firmy (na początku powinieneś rozważyć te dwie metody finansowania biznesu), ale oczywiście wybór należy do Ciebie i warto abyś znał wszystkie możliwe rozwiązania (o innych przeczytasz tutaj).

Kto może starać się o dotację?

Najważniejszym warunkiem jest posiadanie statusu osoby bezrobotnego. Następnie musi upłynąć 3 miesiące od rejestracji zanim będziesz mógł ubiegać się o dotację. Jeśli chcesz zostać bezrobotnym tylko po to, aby otrzymać dotację to możesz się zdziwić, bo odmówienie propozycji pracy może Cię dyskwalifikować i nie otrzymasz pieniędzy. Nie możesz odmówić propozycji przyjęcia zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego w przeciągu 12 miesięcy. Ponadto nie otrzymasz dotacji jeśli:

 • prowadziłeś działalność gospodarczą w przeciągu ostatniego roku
 • jesteś studentem studiów dziennych (zaoczne nie przeszkadzają)
 • byłeś karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku,
 • otrzymałeś inne dofinansowanie lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku.

Jak wygląda procedura?

Proces otrzymania dotacji w dużej mierze zależy od specyfiki konkretnego urzędu pracy. Jeśli będziesz miał szczęście to już w ciągu miesiąca możesz otrzymać pieniądze. Może się jednak tak zdarzyć, że na decyzję będziesz czekał kilka miesięcy.

1. Składasz wniosek
2. Czekasz na decyzję
3. Podpisanie umowy (musisz mieć poręczycieli gwarantujących zwrot całej sumy, jeśli nie dotrzymasz warunków)
4. Pieniądze trafiają na Twoje konto

Jak zwiększyć swoją szanse?

Nawet gdy nie jest to wymagane to przygotuj dobry biznesplan, który uwiarygodni Twoje plany na sukces w oczach urzędnika. Oprócz tego musisz potwierdzić swoje kompetencje, także załącz wszekie możliwe dokumenty z tym związane. Gdybym starał się o taką dotację to zrobiłbym kilka kursów online, które często zawierają możliwośc wydrukowania certyfikatu lub jakieś potwierdzenia na zakończenie. Nic to nie kosztuje, a zdecydowanie zwiększy Twoją wiarygodność.

Na co można wydać pieniądze z dotacji?

 • Pieniędze uzyskane z dotacji możesz wydać na:
  zakup materiałów, surowców i towarów (koszty zakupów nie mogą przekroczyć 30 % wnioskowanych środków);a
 • adaptację lub remont lokalu (koszt remontu lub adaptacji nie może przekroczyć 20 % wnioskowanych środków), przez wydatkowanie środków na adaptację lub remont rozumie się zakup materiałów i surowców budowlanych;
 • zakup sprzętu używanego (koszt zakupów nie może przekroczyć 30% wnioskowanych środków, ograniczenie nie dotyczy sprzętu i urządzeń , których pojedyncza, jednostkowa wartość znacznie przekracza kwotę dotacji);
 • reklamę (koszty nie mogą przekroczyć 5 % wnioskowanych środków).

Środków uzyskanych z dotacji nie możemy przeznaczyć na pokrycie kosztów:

 • bieżącego prowadzenia działalności np. opłat za wynajem itp
 • zakupu nieruchomości;
 • sfinansowania prowadzenie działalności sezonowej, działalności w zakresie handlu obwoźnego lub handlu odzieżą używaną oraz działalności związanej z wykorzystaniem automatów samosprzedających.

Podsumowanie

Jak już wspomniałem w artykule o dwóch podstawowych metodach finansowania biznesu nie jestem zwolennikiem pobierania dotacji i dofinansowań. Jednak musisz mieć świadomość takiej możliwości i jeśli specyfika Twojego pomysłu na biznes wymaga takiej inwestycji na starcie oraz masz czas to może warto się głębiej zainteresować tego typu dotacją. W takiej sytuacji następne kroki kieruj do lokalnego urzędu pracy.

GOTOWE BEZPŁATNE CHECKLISTY

5 praktycznych e-booków w bonusie

PONAD 100 STRON ROZWIĄZAŃ

JAK W 12 KROKACH URUCHOMIĆ NOWY BIZNES LUB ZAUTOMATYZOWAĆ ISTNIEJĄCY - ZYSKASZ WOLNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ I WOLNY CZAS [PRAKTYCZNE PRZYKŁADY]